dotychczasowyPostep += predkosc * 1;
By tb, 2017-03-29 22:35:52